Privacybeleid

Je bent hier: Startpagina > Privacybeleid

Invoering

Idelco nv, naamloze vennootschap met raad van bestuur gevestigd Bosveldstraat 4, 8750 Zwevezele , België, verzamelt persoonsgegevens als onderdeel van haar activiteit.

Door onze website https://idelco.eu te bezoeken, kunnen we persoonlijke gegevens over u verzamelen. Voor elke vraag met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen de betrokkenen een e-mail sturen met een gespecificeerd verzoek naar info@idelco.be.

Verwerkingsmethoden en doeleinden

De door Idelco nv verwerkte gegevens worden verzameld, geregistreerd en opgeslagen in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de informatica, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978 in de versie die van kracht was op de datum van dit document, evenals met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De verzamelde gegevens komen overeen met de informatie die u ons stuurt via de contactformulieren die online toegankelijk zijn, of via de cookies die tijdens uw bezoek aan onze site in uw browser zijn geplaatst. Als onderdeel van onze activiteit zijn we ook verplicht om toegang te krijgen tot gegevens met betrekking tot uw professionele activiteit. We kunnen ook optreden als onderaannemer, in de zin van artikel 4 van de AVG, wanneer we, op uw verzoek en onder uw controle, de gegevens van uw klanten verwerken.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor het leveren van de op onze website genoemde diensten. Ze stellen ons in staat om op uw verzoeken te reageren en de evenementen te organiseren waarvoor u ons hebt gevraagd.

Uw browse-informatie stelt ons in staat om te weten hoe u onze diensten gebruikt of van plan bent te gebruiken en om uw activiteitensector te kennen.

De duur van het gesprek

De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de door Idelco nv aangeboden diensten te leveren.
De gegevens worden bewaard voor de duur van het contract dat ons bindt alsook voor een periode van drie maanden na beëindiging van uw contract Indien u nog geen klant bent, worden uw gegevens bewaard voor een periode van 3 jaar vanaf de datum waarop u ons vragen heeft gesteld en onze site heeft bezocht, zodat wij uw vragen beter kunnen beantwoorden als u opnieuw contact met ons opneemt. De gegevens worden dan gearchiveerd en kunnen uitsluitend worden teruggegeven in het kader van een rechtszaak, voor de duur van het wettelijk verjaringstermijn.

Uitoefening van rechten

Elke betrokkene heeft recht op toegang, wijziging, rectificatie, uitwissing en, in voorkomend geval, overdraagbaarheid van de hem betreffende persoonsgegevens, overeenkomstig de bepalingen van de wet op de gegevensverwerking, de bestanden en de vrijheden van 6 januari 1978 in het versie die van kracht is op de datum van dit document en in overeenstemming met de communautaire regelgeving.

Het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering voorzien in de vorige paragraaf, wordt uitgeoefend op het volgende e-mailadres: info@idelco.be.

Wanneer het verzoek tot toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering aan Idelco nv wordt gericht, past Idelco nv de methoden toe die door de gebruiker worden verstrekt, onder voorbehoud van hun naleving van de toepasselijke regelgeving en hun voorafgaande communicatie.

In geval van moeilijkheden in verband met het beheer van zijn persoonsgegevens, heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL of bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Cookies

Cookies en trackers kunnen automatisch in uw browser of terminal worden geïnstalleerd wanneer u onze site of onze applicatie bezoekt. Een cookie is een element waarmee een persoon niet kan worden geïdentificeerd, maar wordt gebruikt om informatie vast te leggen met betrekking tot zijn browsen op de site van Idelco nv.

Welke cookies kunnen worden geïnstalleerd als u onze site of onze applicatie bezoekt?

In ons geval gebruiken we cookies en trackers om u te helpen navigeren op onze site en applicatie, en om u diensten aan te bieden die beter zijn afgestemd op uw verzoeken door uw surfgedrag te kennen. Cookies stellen ons ook in staat om statistische tools te hebben over het gebruik van onze site en applicatie om ze regelmatig te verbeteren.

Levensduur van cookies?

Er zijn twee soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden tijdelijk aangemaakt in de submap van uw browser wanneer u een website bezoekt. Zodra u de site verlaat, wordt de sessiecookie verwijderd.

Permanente cookiebestanden blijven in de submap van uw browser en worden opnieuw geactiveerd zodra u de website bezoekt die die specifieke cookie heeft gemaakt.
Een permanente cookie blijft in de submap van de browser voor de periode die is gedefinieerd in het cookiebestand.Over het algemeen is de geldigheidsduur van een cookie maximaal 13 maanden.

Kan ik het plaatsen van cookies op mijn computer weigeren?

U bent niet verplicht om het plaatsen van cookies op uw terminal te accepteren. We kunnen u echter geen identieke gebruikerservaring garanderen als u cookies verwijdert.

Hoe cookies configureren en verwijderen?

U kunt cookies uitschakelen via Browsers, hier zijn de links:

Deze configuratie verschilt op een mobiele terminal of tablet.

Ten slotte is het mogelijk om de browser van de terminal zo te configureren dat deze een code naar websites stuurt om aan te geven dat u niet gevolgd wilt worden. Deze optie is algemeen genaamd ” Niet volgen”.

Houd er echter rekening mee dat de browserinstellingen in de loop van de tijd waarschijnlijk zullen veranderen.